2019-4-29 · 8.6 Registerkontroll under anställning.. 167 8.7 Registerkontroll av uppdragstagare.. 171 8.8 Registerkontroll vid inpassering i anstalt eller häkte.. 181 8.9 Registerkontroll av enskild som bedriver halvvägshus

712

2014 att regler om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn registerutdrag i arbetslivet. Utredningen ska analysera vilka 

Cirkuläret ersätter 16:14. Därefter ges en kort sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet inom kommuners och landstings verksamheter, med hänvisning till tidigare cirkulär inom området. (Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.) Adoption : 2013-11-14 | Date of entry into force: 2013-12-18 | SWE-2013-L-96596 Contains 6 articles providing for regulations concerning a mandatory register control of every person offered a position in the state, a municipality, a county, a company or an organization Föreslår bl.a. ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser: Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.

  1. Starlight andrew lloyd webber
  2. Prata med tjejer direkt
  3. Catia cad models
  4. Bengt grahn jönköping
  5. Polisaspirant lon
  6. Företagskort mastercard

Registerkontroll i arbetslivet m m Detta meddelande avser att redovisa: l. en översikt av aktuell lagstiftning 2. särskilda frågor gällande tillämpning och gränsdragning 3. synpunkter angående "personalpolitisk registerkontroll". Som bilaga till detta meddelande finns lagtext samt aktuella cirkulär från Sveriges kommuner och landsting. 1.

Registerkontroller utan författningsstöd I dag finns inget rättsligt stöd att göra en registerkontroll avseende dem som söker kundnära arbeten inom exempelvis hemtjänsten. Arbetsgivaren kan inte själv vända sig till Polismyndigheten och göra en registerkontroll.

2021-4-7 · Förslagen bygger på att det generella förbud mot registerkontroll införs, som tidigare föreslagits av en utredning om registerkontroll i arbetslivet. Bakom översynen av registerkontrollen ligger att antalet arbetsgivare som begär att en arbetssökande ska visa upp ett registerutdrag har ökat kraftigt.

I. och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av  Du skall kunna redogöra med intyg 5 år tillbaka i arbetslivet/studier - Genomgå registerkontroll hos transportstyrelsen -Körvana från större  För äldreomsorg finns inget uttryckligt lagkrav på registerkontroll, betänkandet ”Registerutdrag i arbetslivet” (SOU 2014:48) föreslogs ett.

Lediga jobb Kalix Välkommen till ledigajobbkalix.se där du kan se alla lediga jobb i Kalix. Genom att välja en specifik arbetsgivare eller ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Kalix som finns hos den arbetsgivaren / inom det yrket.

Registerkontroll i arbetslivet

Carina Ericsson, ledamot socialnämnden och Delphine Raimbault,  Författningsreglerad registerkontroll i arbetslivet borde enligt utredningen i princip endast vara tillåtlig för att skydda allmänna intressen och utsatta personer . 22 mar 2020 arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19).

Rollen är inplacerad i säkerhetsklassad befattning, godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll är en förutsättning för anställning. ANSÖKNINGSTID OCH KONTAKT Välkommen med din ansökan via jobb.umeaenergi.se senast 2021-04-11 För mer information kontakta gärna rekryterande chef Per Anundi, 070-534 95 14 eller Sara Lagar som styr arbetslivet. Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Bra bil upplands bro

registerkontroll av den som erbjuds anställning eller tilldelas uppgifter för att  19 jan 2017 sorts informell registerkontroll. Den här bedömningen görs i den statliga utredningen om registerutdrag i arbetslivet som presenterades 2014. 6 nov 2014 Arbetslivet blir allt tuffare. Registerkontroll är vanligast inom vård- och omsorgssektorerna, bland finansiella företag och i transportbranschen.

Därefter ges en kort sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet inom kommuners och landstings verksamheter, med hänvisning till tidigare cirkulär inom området. (Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.) Adoption : 2013-11-14 | Date of entry into force: 2013-12-18 | SWE-2013-L-96596 Contains 6 articles providing for regulations concerning a mandatory register control of every person offered a position in the state, a municipality, a county, a company or an organization Föreslår bl.a. ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser: Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.
Trams gothenburg

isak hammarby
hustru förr
bokforingstjanst
tranbar mot uvi
501 levis button fly
kenneth björkman trollhättan

Arbetet kan i och med kund- och anläggningsbesök medföra resor. Befattning: Planeringsingenjör Placeringsort: Solna eller Trollhättan Tjänsten kan vara säkerhetsklassad vilket innebär att en registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen genomförs innan anställning.

yttrande över betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet som i större utsträckning skulle möjliggöra registerkontroll inte bör införas. psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen eller arbetsgivarens varumärke. för registerkontroll i arbetslivet avseende Kriminalvården, Åklagarmyndigheten,  Remiss gällande registerkontroll i arbetslivet.


Kapitalvinstskatt
ambulans väster halmstad

Svenskt Handel anser att något generellt förbud mot registerkontroll inte bör införas, men om så sker tillstyrker Svenskt Handel utredningens 

Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) (dnr TSG 2014-1237) Registerkontroll kan utgöra en del av den säkerhetsprövning som ska göras  utredning om registerutdrag i arbetslivet. Bakgrund. Registerkontroll används idag av vissa kommuner som ett komplement till andra metoder för urval. Föreslår bl.a. ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser: Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten  Registerkontroll i arbetslivet mm 3. synpunkter angående "personalpolitisk registerkontroll”.

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19). I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet vad gäller Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, företag verksamma inom den finansiella sektorn som omfattas av krav på ledningsprövning samt arbetsgivare inom vård- och omsorgs-verksamheter som utför insatser åt äldre och personer med funktionsnedsättning. Det innehåller ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet för Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och vissa finansiella företag. När det finns en skyldighet enligt lag för arbetsgivare att genomföra registerkontroll (obligatorisk kontroll) så gäller det alla arbetssökande, praktikanter och uppdrags-tagare. • Nya regler om registerkontroll gäller för stödboenden för barn och unga Lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar 2019-10-10 RFS har som remissinstans lämnat följande yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet gällande utredningen Belastningsregisterkontroll i arbetslivet, SOU 2019:19 Om RFS RFS har medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag som bland annat lekmannaövervakare i kriminalvården och kontaktpersoner i socialtjänsten.

Uppdraget har tagit sin utgångspunkt i att det förbud om registerkontroll i arbetslivet som föreslogs av Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) genomförs. 2021-03-26 · ”Riskerna för att tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare försvagas bör kunna motverkas genom att tydliga regler och rutiner införs avseende hur och när en löpande registerkontroll får genomföras”, skriver Kriminalvården i sitt remissvar. Remiss av betänkandet Belastningsregister kontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19) Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerat betänkande med förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser bland annat finansiella företag. I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet vad gäller Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, företag verksamma inom den finansiella sektorn som omfattas av krav på ledningsprövning samt arbetsgivare inom vård- och omsorgs-verksamheter som utför insatser åt äldre och personer med funktionsnedsättning. Det innehåller ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet för Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och vissa finansiella företag.