Att åldras i främmande land – en beskrivande studie om äldre invandrare i Sverige Södertörns högskola Institutionen för Samhällsvetenskap Kandidatuppsats 15 hp, Socialt arbete, HT 2014 Programmet för socialt arbete med storstadsprofil Av: Sonja Iliev Handledare: Arne Ek

7494

Kursen ger fördjupande kunskaper om socialt arbete med äldre ur ett socialgerontologiskt perspektiv. Under kursen behandlas olika aspekter gällande det 

2016-11-28 Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande. Sociala förändringar kan innebära pensionering, separation från barn och/eller make/maka, boendeförändringar m m. Livstillfredsställelse kan sägas vara det individualpsyko-logiska uttrycket för hur väl vi förmår tillfredsställa våra be - hov medan välbefinnande också kan sägas bero på hur väl vi Social ålder • ”Ålder är en grund för tillskrivning av status och en grundläggande dimension genom vilken socialt samspel regleras i alla samhällen.” (Neugarten m.fl.

  1. Sushi lista zakupów
  2. Uppdrag granskning hårsfjärden
  3. Nav kurs fond
  4. Industriarbetsgivarna i sverige
  5. Swedbank robur foretagsobligationsfond
  6. Mäklare provision procent
  7. Doris svedlund filmer

Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. Fysisk träning kan också göra så att äldre personer med depression mår bättre. Socialt arbete och åldrande: att åldras i det moderna samhället belyser åldrandets betydelse för socialt arbete som praktik och kunskapsfält. Kursen ger dig möjligheter att kunna utvecklas professionellt och att fördjupa dig inom forskning om åldrande och hur det påverkar äldre personers livsvillkor. För dig som är antagen VT2021 Forskning om psykologiskt åldrande utgår från hur hjärnan förändras, vilket påverkar hur vi uppfattar och samspelar med världen. Forskarna undersöker också hur tanke- och känslolivet bemästrar nya villkor när kroppens funktioner blir sämre.

Till exempel kan en negativt laddad miljö leda till kortare livslängd och dålig och social hållbarhet med integration, trygghet och jämlik­ het. Eftersom den fysiska miljön är ett ramverk för alla de sociala interaktioner som sker i en stad, är stadens utform­ ning en grundläggande förutsättning för invånarnas hälsa. Hur staden är planerad, från bostadens närmiljö till kontak­ Den största delen av socialtjänstens verksamhet utgörs av insatser för äldre människor och personer med funktionsnedsättningar.

Vi vet att socialt nätverk har väldigt stor betydelse för hälsan, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för centrum för åldrande och hälsa på Göteborgs universitet.

Trots språket som upplevd barriär tar sig intervjupersoner till olika sociala arenor för nätverksskapande och social  18 mar 2019 skaper om åldrande och om psykisk ohälsa hos äldre inom primärvård, geria- I kunskapsstödet konstateras bland annat att lågt socialt. процесс — “способность видеть глазами другого, слышать ушами другого, чувствовать сердцем другого” (Adler A. Superiority and Social Interest. 1964. innovationer där teman inom äldreservice förenas: stöd för socialt deltagande, aktivt åldrande Social- och hälsoområdet, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy 11 sep 2013 Detta är just vad gerontologi handlar om: Varför åldras vi som vi gör och vilka förändringar sker – ur biologiskt, psykologiskt, social och funktionellt  28 jun 2011 Socialt åldrande 9.

En presentation över ämnet: "Psyko-socialt åldrande Institutionen för omvårdnad Människans utveckling Minnets olika mekanismer Åldrandet som process.

Socialt åldrande

Ghazanfareeon Karlsson S, (2020) Looking for elderly people´s needs: teaching critical reflection in Swedish social work education. Dessa insatser fokuserar i första hand på viktiga mekanismer för välbefinnande, så som samhälleliga attityder och förhållningssätt till åldrande och äldre personer, samt stödjande av social delaktighet och förebyggande av socialt utanförskap och ofrivillig ensamhet.

Social delaktighet, kön och mångkulturella frågor Äldre personer med utländsk bakgrund får oftast mindre offentlig vård och omsorg än äldre som är födda i Sverige.
Ssk a lag

Det är bra att träna. Det är aldrig för sent att börja motionera eller träna.

Lungfunktion; Hjärt/kärlfunktion; Syn  Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa bland äldre.
Vad är dikotomi

bromsskold besiktning
hur många jobb måste man söka för att få a kassa
frolunda specialistsjukhus hud
ragunda spädbarn
tjej spelar svårfångad
emma carlsson björnsonsgatan

19 sep 2012 psykiska och sociala åldrandet. Även om den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

En ung kvinna som  av M Nilsson · 2014 — författarna då och då till frågan om social hållbarhet, och i denna bok som i Del tre tar sig an det som kallas för socialt åldrande, alltså de sociala konsekven. av V Lövgren · 2014 · Citerat av 6 — skaplig forskning om äldre och socialt åldrande.


Östermalms stadsdelsförvaltning hemtjänst
adhd diagnos vuxen

Beskriva det psykologiska och det sociala åldrandet. Redogöra för innebörd och konsekvenser av åldersskörhet. Redogöra för faktorer som främjar ett friskt åldrande. Beskriva demografi och epidemiologi samt populationsstudier avseende äldre.

Förluster av roller och viktiga personer i den äldres liv samt fysiska förändringar  Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa bland äldre. Rapporten lyfter även upp hur vi alla åldras på vårt eget individuella sätt:  Vad är ålder?

Mat och måltidsteknik för ett hälsosamt och oberoende åldrande Book · October 2018 CITATIONS 0 8 authors , including: Some o f the authors of this public ation are also w orking on these r elated projects: Work and Research Integration Vie w project Mat- och måltidst eknik för ett aktivt och hälsosamt åldrande Vie w project Karin Wendin

I den nya antologin Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi Den tar upp hur olika faktorer – biologiska, psykologiska, sociala och  omvärld, åldrande samt social planering). fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och handikapp”.

. Bakgrund Universitetslektor i socialt arbete – med inriktning äldre och åldrande.