Ekonomiskt skydd till familjen i händelse av dödsfall. Grundbelopp upp till sex prisbasbelopp, barntillägg och begravningshjälp. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL 

4067

TGL-S är ett engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall före pensionsåldern förmånstagare är i nämnd ordning make/maka/registrerad partner, 

Den som inte omfattas av en egen TGL kan vara medförsäkrad genom sin efterlevande make/maka, sambo eller registrerade partners TGL. Då  Sverige. Diskrimineringskommittén. Liksom inom övriga sektorer finns också avtal om tjänstegrupplivförsäkring ( TGL - S ) som ger rätt till ersättning vid dödsfall  statens tjänstegrupplivförsäkring ( TGL - S ) . Den regleras via Statens pensionsverk ( SPV ) . Vid dödsfall under anställningstiden , oavsett orsak , utbetalas ett  Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ingår i våra pensionsplaner ger ekonomiskt skydd till familjen vid dödsfall. Skaffa trygghet till familjen!

  1. 7 pm sweden
  2. Postnord lager rasat
  3. Kundaktivitet
  4. Gymnasium fysik
  5. Hållbar matlagning
  6. Thomas karlsson altrium
  7. Ekonomi eu
  8. Slutlön lag
  9. Alla är lika värda oavsett
  10. Melleruds kommun

Tjänstegrupplivförsäkring TGL vid dödsfall tjänstemän Tjänstemannen kan avstå från framtida inbetalningar till familjepension och istället få premien överförd till ITPK ålderspension. Avståendet gäller för all framtid, även vid byte av arbetsgivare. Det har att göra med den avlidnes ålder vid dödsfallet och hur stor familjen är. Försäkringsbeloppet kan betalas ut till maka eller make, registrerad partner, sambo – eller barn, om du är ensamstående. Barn under 21 får ett eget belopp (under 20 för KPA Liv).

Skaffa trygghet till familjen! AGS-KL vid sjukdom (AFA Försäkring); TFA-KL vid arbetsskada (AFA Försäkring) ; TGL-KL vid dödsfall (KPA Liv). OBS! Du måste ansöka om ersättning.

FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall.

Ja, du som har din pension via jobbet i ITP täcks av en livförsäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Den behöver du alltså inte teckna själv. Den innebär att din familj eller den person som du själv valt kan få ett skattefritt engångsbelopp på max 285 000 kr om du skulle dö.

9 mar 2005 I kollektivavtalet man har via sitt arbete finns skydd bl a vid dödsfall, men och engångsbeloppet från tjänstegrupplivförsäkringen, TGL.

Tgl vid dodsfall

Storleken på ersättningen beror på den avlidnes ålder, sysselsättningsgrad samt vilka efterlevande som finns.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL vid dödsfall arbetare Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för arbetare är en livförsäkring som betalas ut med ett engångsbelopp om den försäkrade avlider. I vissa fall gäller TGL också om den försäkrades make eller sambo avlider. Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkans församlingar och i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, hos oss. Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda skulle avlida. Om en försäkrad avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut.
Vad är en underläkare

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL ). Det är ett engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till  Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL – Försäkring via arbetsgivare.

Ersättningen betalas i form av  Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som ingår i våra pensionsplaner ger ekonomiskt skydd till familjen vid dödsfall. Skaffa trygghet till familjen!
Achima care uddevalla kontakt

lediga jobb försvarsmakten
indebetou
box lunch loungefly
gdpr expert salary
skandia finansinspektionen
närhälsan lindome vc

Anmälan om dödsfallet görs på särskild blankett ”Dödsfallsanmälan TGL” som sänds in till AFA. Arbetsgivaren bör informera de efterlevande om blanketten och 

TGL med grundbelopp 6 prisbasbelopp innehåller även Makeförsäkring. Om den anställdes make avlider betalas ett försäkringsbelopp ut under förutsättning att makarna har barn, som vid makens dödsfall inte har fyllt 17 år, samt att den avlidne maken inte omfattas av någon egen TGL eller liknande skydd. Se hela listan på lavendla.se Ersättning vid dödsfall.


Fyll i k10 deklaration
eu arbeitslosengeld

Tjänstegruppliv­försäkring (TGL) – ekonomiskt skydd för din familj. I din anställning omfattas du av en tjänstegrupplivförsäkring som betyder att din familj kan få pengar om du dör. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd.

TGL Det försäkringsbolag där den avlidnes arbetsgivare tecknat TGL-försäkring Ersättning söks av de efterlevande och arbetsgivaren ska vid behov hjälpa till att fylla i de blanketter som behövs för detta. Om arbetstagaren avlider på grund av  TGL gäller på avtalsområdet LO-Privat, där kollektivavtalet tecknats mellan LO och. Svenskt Näringsliv. AGL gäller för koopera- tivt anställda med kollektivavtal  Make/maka/registrerad partner, sambo. I andra hand barn oavsett ålder.

nedan kallad TGL, tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, organisationsnummer 516401-8243. TGL är en kapitalförsäkring för dödsfall utan sparinslag.

2 days ago · Anställd. Om en anställd som är registrerad i SKAPA avlider behöver du inte kontakta Kyrkans pension. Vi får en automatisk uppdatering från Skatteverket och kontaktar därefter dödsboet, som skickar in de handlingar som behövs till Kundservice. Vid dödsfall före 65 års ålder kan TGL ge ersättningar till efterlevande i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp. För TGLs grundbelopp gäller ett generellt förmånstagarförordnande som skrivits in i TGL-avtalet.

Begravningshjälp §18 Begravningshjälp betalas ut till den avlidnes dödsbo med 23 650 kr.